Projekty Vydona

Evropská unie – Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Evropská unie – Evropský fond pro rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ NAMÁHÁNÍ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ Z POHLEDU NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PŘI PROVOZNÍM ZATÍŽENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem inovačního voucheru je analýza dvou typů nástrojů z pohledu napětí a deformací při provozním zatížení. Celý projekt je zaměřen do oblasti vývoje a aplikovaného výzkumu pro inovace v oblasti nové generace nástrojů pro velice přesné obrábění progresivních neželezných kovů a slitin na bázi Al, Mg a Ti na CNC centrech.

NOVÁ GENERACE NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH A VYSOCE ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI NÁROČNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNKÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na oblast vývoje a aplikovaného výzkumu pro inovace v oblasti nové generace nástrojů pro obrábění aglomerovaných, kompozitních a vysoce abrazivních materiálů při náročných podmínkách obrábění na CNC centrech s otáčkami až 30 000 min-1.

VÝZKUM A VÝVOJ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ S DIAMANTOVÝMI BŘITY
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na tu část trhu, kde je nutné na výrobních strojích zvýšit jakost obráběných ploch, několikanásobně zvýšit životnost nástrojů, snížit hmotnost nástrojů, zvýšit opakovatelnou přesnost.

To nás vede k vývoji nové produktové řady nástrojů VYDONA.

ANALÝZA OPOTŘEBENÍ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ NOVÉ GENERACE S VNITŘNÍM CHLAZENÍM PRO OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH A VYSOCE ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI NÁROČNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNKÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem inovačního voucheru je analýza opotřebení břitů nástrojů pro obrábění vysoce abrazivních materiálů v oblasti nové generace nástrojů pro obrábění aglomerovaných, kompozitních a vysoce abrazivních materiálů při náročných podmínkách obrábění na CNC centrech s otáčkami až 30 000 min-1.

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA OBJEKTU SPOLEČNOSTI VYDONA S. R. O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu v provozovně žadatele v obci Pravčice a dosažení úspor energií a nákladů na elektrickou energii spotřebovávanou v objektu společnosti VYDONA s. r. o.

IMPLEMENTACE TECHNOLOGIÍ PRO OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACI VE VÝROBNÍM PROCESU SPOLEČNOSTI VYDONA s. r. o.
je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je pořízen soubor nevýrobních technologií, které podpoří digitalizaci výroby, zkvalitní proces modelování výrobků a v neposlední řadě zkvalitní bezpečnost výroby. Realizace projektu si vyžádá i nákup HW tak, aby všechny technologie plynule fungovaly.

Vývoj 3 nových generací vícebřitých sekčních nástrojů s ohledem na výzkum procesních vlivů při obrábění
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem řešení projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosažení zvýšené životnosti nástrojů a speciálních nástrojových systémů, odolnosti vůči opotřebení, trvanlivosti ostří, možnost vyššího výkonu a náročnějších pracovních podmínek nástrojů, při zvýšení efektivnosti jejich výroby a dosažení vyšší jakosti obráběného povrchu.

Nová generace vícebřitých sekčních nástrojů s profilovými řeznými segmenty
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem řešení projektu je dosažení zvýšené životnosti nástrojů a speciálních nástrojových systémů, odolnosti vůči opotřebení, trvanlivosti ostří, možnost vyššího výkonu a náročnějších pracovních podmínek nástrojů, při zvýšení efektivnosti jejich výroby a dosažení vyšší jakosti obráběného povrchu.

REKONSTRUKCE AREÁLU SE 3 NEVYUŽÍVANÝMI OBJEKTY (BROWNFIELDY) ZA ÚČELEM VYUŽITÍ PRO STROJÍRENSKOU VÝROBU SPOLEČNOSTI VYDONA S. R. O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je regenerace bývalé zemědělské zóny se 3 stavebními objekty na moderní výrobní halu pro strojírenskou výrobu.

PODPORA AUTOMATIZACE, DIGITALIZACE DAT A EFEKTIVNĚJŠÍHO PROPOJENÍ A ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI VYDONA S. R. O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování digitální úrovně společnosti prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu.

Evropská unie – Evropský fond pro rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Implementace Age managementu ve společnosti Vydona s. r. o.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009565

Cílem projektu je zavedení Age managementu do společnosti Vydona s.r.o. a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti podniku. Speciální pozornost bude věnována vytváření podmínek pro prodlužování pracovního života zaměstnanců společnosti a zlepšení podmínek zaměstnanců 50+ a to vytvářením alternativních pracovních úvazků, přizpůsobováním náplně práce zaměstnancům 50+.

Cílem projektu je zaměřit se na předávání znalostí, zvládání mezigeneračních vztahů, naučit zaměstnance předávat zkušenosti napříč generacemi, vytvořit kvalitní systém nástupnictví a tím udržet know-how společnosti. Dále umožnění přechodu zaměstnanců na jiné pozice, vytvoření jednotného systému mentoringu pro systematické a trvalé předávání znalostní základny organizace.

Rozvoj vzdělání zaměstnanců

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013831

Projekt je věnován vzdělávání kmenových zaměstnanců společnosti VYDONA s.r.o. pro zkvalitnění konkurenceschopnosti společnosti a zlepšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí vybraných pracovníků. V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků. Zaměstnanci budou vzdělávání v měkkých, manažerských dovednostech, technických znalostech, ovládání obecného IT. Dále budou probíhat účetní, ekonomické a právní kurzy.

Evropská unie – Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Společnost VYDONA s. r. o. realizuje projekt CZ.31.4.0/0.0/0.0/23_069/0007881 „Inovace výrobního postupu funkčním povlakováním výrobků společnosti VYDONA s. r. o.“.

Cílem projektu je inovace postupů povlakování obráběcích nástrojů s důrazem na funkční aspekty. V rámci projektu budou provedeny výzkumné a vývojové aktivity zaměřené na inovace v oblasti technik povlakování. Těmito technikami bude dosaženo nejen esteticky přitažlivých výsledků, ale také zlepšení funkčnost a odolnost vlastních výrobků. Hlavním výstupem projektu bude nově vyvinutý výrobní postup.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Financováno Evropskou unií – NextGenerationEU
Národní plán obnovy
cz / en / ru
Menu

Copyright © 2015–2024   |   Společnost VYDONA s. r. o. All Rights Reserved.