Projekty Vydona

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ NAMÁHÁNÍ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ Z POHLEDU NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PŘI PROVOZNÍM ZATÍŽENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem inovačního voucheru je analýza dvou typů nástrojů z pohledu napětí a deformací při provozním zatížení. Celý projekt je zaměřen do oblasti vývoje a aplikovaného výzkumu pro inovace v oblasti nové generace nástrojů pro velice přesné obrábění progresivních neželezných kovů a slitin na bázi Al, Mg a Ti na CNC centrech.

NOVÁ GENERACE NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH A VYSOCE ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI NÁROČNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNKÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na oblast vývoje a aplikovaného výzkumu pro inovace v oblasti nové generace nástrojů pro obrábění aglomerovaných, kompozitních a vysoce abrazivních materiálů při náročných podmínkách obrábění na CNC centrech s otáčkami až 30 000 min-1.

VÝZKUM A VÝVOJ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ S DIAMANTOVÝMI BŘITY
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na tu část trhu, kde je nutné na výrobních strojích zvýšit jakost obráběných ploch, několikanásobně zvýšit životnost nástrojů, snížit hmotnost nástrojů, zvýšit opakovatelnou přesnost.

To nás vede k vývoji nové produktové řady nástrojů VYDONA.

ANALÝZA OPOTŘEBENÍ OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ NOVÉ GENERACE S VNITŘNÍM CHLAZENÍM PRO OBRÁBĚNÍ KOMPOZITNÍCH A VYSOCE ABRAZIVNÍCH MATERIÁLŮ PŘI NÁROČNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNKÁCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem inovačního voucheru je analýza opotřebení břitů nástrojů pro obrábění vysoce abrazivních materiálů v oblasti nové generace nástrojů pro obrábění aglomerovaných, kompozitních a vysoce abrazivních materiálů při náročných podmínkách obrábění na CNC centrech s otáčkami až 30 000 min-1.

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA OBJEKTU SPOLEČNOSTI VYDONA S. R. O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu v provozovně žadatele v obci Pravčice a dosažení úspor energií a nákladů na elektrickou energii spotřebovávanou v objektu společnosti VYDONA s. r. o.

Evropská unie – Evropský fond pro rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Implementace Age managementu ve společnosti Vydona s. r. o.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009565

Cílem projektu je zavedení Age managementu do společnosti Vydona s.r.o. a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti podniku. Speciální pozornost bude věnována vytváření podmínek pro prodlužování pracovního života zaměstnanců společnosti a zlepšení podmínek zaměstnanců 50+ a to vytvářením alternativních pracovních úvazků, přizpůsobováním náplně práce zaměstnancům 50+.

Cílem projektu je zaměřit se na předávání znalostí, zvládání mezigeneračních vztahů, naučit zaměstnance předávat zkušenosti napříč generacemi, vytvořit kvalitní systém nástupnictví a tím udržet know-how společnosti. Dále umožnění přechodu zaměstnanců na jiné pozice, vytvoření jednotného systému mentoringu pro systematické a trvalé předávání znalostní základny organizace.

Evropská unie – Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
cz / en / ru
Menu